”Emme pyri valkopesemään pahuutta pois opistamme, kuten monet muut satanistisiksi itseään kutsuvat ryhmät ovat tehneet” – haastattelussa Saatanan lapset -kollektiivi

Infernon haastatteluissa käsitellään usein satanismia, mutta tänä vuonna puhetta aiheesta on esiintynyt valtakunnanuutisia myöten. Onko satanismi jälleen vaarallista?

03.11.2023

Kesällä 2022 alkoi esiintyä otsikoita ”natsisatanisteista” Kankaanpään terrorismiepäilyyn liittyen, ja tänä kesänä aihe on noussut pinnalle uudestaan. Esimerkiksi traditionaalista satanismia edustavan Louhi Loosin kirjoittama 21 polkua pimeyden valtakuntaan -kirja on tullut mainituksi tapauksen uutisoinnissa. 

Viime vuonna perustettu Saatanan lapset -kollektiivi liputtaa samaa tyylisuuntaa ja on seurannut lehdistön virittämää keskustelua huvittuneena. 

– Satanismista on rakennettu viimeiset kymmenen vuotta salonkikelpoista kuvaa, jossa satanistit esiintyvät joko harmittomina nojatuolifilosofeina tai sitten nykyisen ääriliberaalin identiteettipolitiikan sanansaattajina. Nyt kun satanismiin on yhdistetty liberaalien ajatusmallien vastaisia vivahteita, se onkin äkkiä taas pahaa ja pelottavaa. Aivan kuten vuonna 1998 [Hyvinkään paloittelusurman yhteydessä], myös vuonna 2023 Suojelupoliisi on kiinnostunut satanismista ilmiönä, kollektiivista kommentoidaan.

Traditionaalisen ohella puhutaan usein modernista satanismista. Mikä nämä erottaa toisistaan? 

– Moderni satanismi on tyypillisesti ateistista, kun taas traditionaalinen satanismi on teististä. Se siis ottaa lähtöoletukseksi ainakin mahdollisuuden siitä, että Saatana voi ilmetä todellisena, persoonallisena olentona. 

– Myös moderni satanismi voi olla teististä, ja vastaavasti kaikki traditionaalista satanismia harjoittavat eivät ota elämänkatsomukseensa teististä lähtöoletusta. Modernille satanismille, kuten Saatanan kirkolle, on itseisarvoista pyrkiä rikkomaan vallitsevia tabuja ja vapautumaan sitä kautta yhteiskunnallisesta ehdollistumisesta. 

– Oikeastaan voisi sanoa, että Saatanan lasten satanismi on juuri sellaista, mistä uskovaiset ja sosiaalityöntekijät 1990-luvulla varoittelivat. Edustamme satanismiin jo terminologisesti kuuluvaa ”saatanallisuutta”, jota voidaan kutsua myös pahuudeksi. Emme siis pyri valkopesemään pahuutta pois opistamme, kuten monet muut satanistisiksi itseään kutsuvat ryhmät ovat tehneet. 

– Oppimme leviää sellaisten nuorten keskuudessa, jotka eivät halua ostaa ylhäältä annettuja totuuskäsityksiä siitä, millainen maailman tulisi olla ja miten ihmisten tulisi elää. Kyse ei ole enää kristinuskon vaan koko humanistisliberalistisen ajatusmaailman vastustamisesta, sillä tuo ajatusmaailma on käytännössä maallistunutta kristinuskoa. Meidän tulisi muodostaa ihanteemme havainnoimalla luontoa, sen lakeja ja realiteetteja. 

Saatanan lapset -kollektiivi sai alkunsa, kun muutamat sen nykyiset jäsenet halusivat purkaa paperille 1990-luvun ja 2000-luvun alun kokemuksiaan ”nuorisosatanistisesta alakulttuurista”. Syntyi e-kirjana myytävä Saatanan lapset. 

– Se on paitsi kertomakirjallisuutta myös opaskirja, joka kokoaa yhteen harjoittamamme satanismin oleellisimmat opit, ainakin polkumme alkuvaiheeseen liittyen. Kirjan ympärille syntyi nopeasti someryhmiä, joissa olemme julkaisseet esimerkiksi kirjaa täydentäviä ja selkeyttäviä opetusvideoita, joissa avaamme näkemyksiämme enemmän. 

– Tarkoituksemme on levittää sanomaa traditionaalisesta satanismista ja tavoittaa siitä aidosti kiinnostuneita ihmisiä, jotka voivat sen jälkeen tutustua toisiinsa suljetuissa keskusteluryhmissä. Mikäli nämä ihmiset asuvat lähellä toisiaan, pyrimme saattamaan heidät yhteen, jotta he voivat muodostaa keskenään itsenäisiä pienryhmiä. 

Mitkä ovat näkemyksenne mukaan yleisimmät harhakäsitykset ja väärinymmärrykset, joita satanismiin liittyy? 

– Yksi yleisimmistä harhakuvista liittyy terminologiaan, eli monet haluavat edelleen erotella satanismin ja saatananpalvonnan kahdeksi eri asiaksi. Tässä kontekstissa me asetumme luonnollisesti jälkimmäiseen kategoriaan, vaikkakaan emme nimitä itseämme tuolla termillä. 

– Toinen väärinymmärrys liittyy siihen, että harjoittamamme satanismi olisi käänteistä kristinuskoa ja että käsityksemme Saatanasta perustuisi Raamattuun. Meille teistinen satanismi ei ole uskontoa vaan mystiikkaa, jossa pyrimme kokemaan Saatanan ja pimeyden voimat suoraan omakohtaisen kokemuksen kautta. Me emme usko kenenkään toisen sanelemaan totuuteen, vaan pyrimme löytämään vastaukset Saatanan mysteereihin itse. 

Onko tiettyjä bändejä, joiden koette edustavan ”oikeaa satanismia” ja tuovan sen esille oikeilla tavoilla? 

– Suurin osa bändeistä vain leikittelee kuvastolla, kuten on varmaan ollut aina. Vain hyvin harvat black metal -kulttuurissakin syventyvät satanismiin, ja satanistisissa bändeissäkin saattaa olla vain yksi jäsen, joka harjoittaa asiaa tosissaan muiden nauttiessa enemmän satanistisesta roolista. 

– Emme halua nimetä yksittäisiä bändejä, mutta suurin osa aidosta tavarasta löytyy 1990-luvulta. Black metalin lisäksi satanisteja löytyy paljon, ehkä jopa enemmän, industrial- ja dark ambient -piireistä, tätä nykyä myös ebm- ja darkwave -musiikista, vaikkei niissä tuodakaan asiaa esille yhtä eksplisiittisesti. 

Julkaistu Infernossa 7/2023.

Lisää luettavaa