Osio: Mielipiteet

Kolumni: Taide on tehtävä vaarattomaksi

Jukka Hätisen mukaan olisi ihanaa, jos myös musiikin saralla voitaisiin käydä kiivaitakin debatteja, joissa a) uskallettaisiin ilmaista perusteltuja kantoja, vaikka ne olisivat ajan hengen vastaisia, b) suhtauduttaisiin kunnioittavasti saatuun kritiikkiin ja vastattaisiin siihen omaa positiota reflektoiden ja c) ei vetäydyttäisi marttyyrin lailla siilipuolustukseen.